Doel Stichting Theaterfestival Delft

Het doen verzorgen en organiseren van evenementen en activiteiten met een hoge artistieke kwaliteit, welke toegankelijk zijn voor een algemeen publiek, en daarbij in het bijzonder makers van artistieke producten met een voorstellingskarakter te stimuleren tot nieuwe activiteiten. Met bewoners van Delft.

Algemene Nut Beogende Instelling

Stichting Theaterfestival Delft heeft de ANBI status. Giften zijn daardoor belastingtechnisch aantrekkelijk.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van hun gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

RSIN 009 13 349
Postbus 3119 2601 AC Delft

Bestuur

voorzitter Martijn Lasthuizen
penningmeester Josephine Wajer-Busch
secretaris Anita Boone

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Er is geen personeel in dienst.

Jaarrapport 2014-15

KLIK voor jaarcijfers.

Met bevolking en met makers

Het straatkunstfestival wordt met bewoners van Delft georganiseerd, ontworpen, gebouwd en gedraaid, samen met straatkunstmakers en circusartiesten.
In dat kader organiseert de stichting halfjaarlijks in een wijk in Delft 'Maakweken voor straatkunst'. Straatkunstmakers en circusartiesten komen bijeen, maken hun eigen voorstelling (af) en tonen de resultaten aan elkaar en aan de Delftse bevolking.
De makers en artiesten bieden in de weken tevens ateliers en workshops voor scholieren, studenten en derden.

Magische machines

Kunst ontmoet wetenschap. MWS onderzoekt de theatrale kracht van techniek, en bevordert aldus de dialoog tussen wetenschap en kunst. MWS sluit hiermee aan bij het technisch imago van Delft en bij de Westerse trend onder wetenschappers.

Home