Het kroost van Aagt Morsebel [tryout]

artiest
The Outcast

Fabel rondom een vrouwelijke muizenpraatgroep, bedoeld als satire op het radicale feminisme.
Naar het meesterlijke boek van Gerrit Komrij.