Draag je ook bij?

Mooi Weer Spelen wordt u aangeboden door talloze vrijwillige medewerkers, supporters, sponsors, hoofdsponsors en partners.
Maar hulp blijft erg welkom.

Doe zelf ook mee, op wat voor manier dan ook.
Acts, mensen, middelen, giften, alles is welkom om Mooi Weer Spelen meer te maken.

MWS heeft culturele ANBI status

(RSIN 009 13 349)
Als je geeft aan MWS, dan betaal je minder belasting.

Stort je gift

Stort op bankrekening NL38 RABO 0106 6331 20 van Stichting Theaterfestival Delft, vermeldt 'gift' en vul onderstaand formulier in.

Ik doe graag mee! | I'd like to contribute!


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag svg invalid in Entity, line: 1 in /WWW/A/.5c1/l/lasthuir/htdocs/site/snippets/form.php on line 51

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag polygon invalid in Entity, line: 1 in /WWW/A/.5c1/l/lasthuir/htdocs/site/snippets/form.php on line 51

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag content invalid in Entity, line: 1 in /WWW/A/.5c1/l/lasthuir/htdocs/site/snippets/form.php on line 51

Ja, ik maak het graag mee! | Yes I'd like to contribute!
Wie ben je? Who are you?
Naam? | Name?
Voornaam achternaam | Sur name Family name
Jouw antwoord
Man? Vrouw? | Male? Female?
Jouw antwoord
Leeftijd? | Age?
Dit is voor de statistieken, fondsen willen dat altijd weten
Jouw antwoord
Bedrijf? | Company?
Als je namens een gezelschap, bedrijf of organisatie meewerkt, vertel dat dan hier. Anders schrijf je er: 'nvt' (niet van toepassing).
Jouw antwoord
Adres? Adress?
Straat nummer, postcode woonplaats
Jouw antwoord
Telefoonnummer? | Phonenumber?
Jouw antwoord
Mailadres?
Jouw antwoord
website?
Jouw antwoord
Volgende
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.

Home