Draag je ook bij?

Mooi Weer Spelen wordt u aangeboden door talloze vrijwillige medewerkers, supporters, sponsors, hoofdsponsors en partners.
Maar hulp blijft erg welkom.

Doe zelf ook mee, op wat voor manier dan ook.
Acts, mensen, middelen, giften, alles is welkom om Mooi Weer Spelen meer te maken.

MWS heeft culturele ANBI status

(RSIN 009 13 349)
Als je geeft aan MWS, dan betaal je minder belasting.

Stort je gift

Stort op bankrekening NL38 RABO 0106 6331 20 van Stichting Theaterfestival Delft.

Ik doe graag mee! | I'd like to contribute!

Home