Doel Stichting Theaterfestival Delft

Het doen verzorgen en organiseren van evenementen en activiteiten met een hoge artistieke kwaliteit, welke toegankelijk zijn voor een algemeen publiek, en daarbij in het bijzonder makers van artistieke producten met een voorstellingskarakter te stimuleren tot nieuwe activiteiten. Met bewoners van Delft.

Algemene Nut Beogende Instelling

Stichting Theaterfestival Delft heeft de ANBI status. Giften zijn daardoor belastingtechnisch aantrekkelijk.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van hun gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen tot 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken van de winst in de aangifte vennootschapsbelasting.

RSIN 009 13 349
Postbus 3119 2601 DC Delft

Bestuur

Martijn Lasthuizen
Stephanie Ruijsenaars
Frank Gouweleeuw

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Er is geen personeel in dienst.

Dego Delft
Hoogwerker sinds 2014
De Klis
donaties sinds 2014 (en eerder)
Delft Creating Historie
donaties sinds jaar en dag
Drukkerij Tan Heck
drukwerk sinds jaar en dag
Fonds 1818
donaties sinds jaar en dag
Ruitenburg adviseurs
accountant sinds jaren
Gemeente Delft
donaties sinds 1987
VSB Fonds
donaties sinds 2017
Ondernemersfonds Delft
donaties sinds 2014
PKF Wallast accountants & belastingadviseurs
sinds 2005
Things to make and do
sinds 2014
Westcord Hotel Delft
sinds jaar en dag